Ρυζεμπορική
Scroll Top

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Με συναίσθηση της ευθύνης που απορρέει από την ευαίσθητη φύση των προϊόντων μας, εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης και Ασφάλειας τροφίμων HACCP (ISO 22000 : 2005) καθώς και Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008).