Όσπρια

rizeboriki.gr

Το μπιζέλι

Το μπιζέλι οφείλει τη σημερινή ονομασία του στο αρχαιοελληνικό “πίσον” που μετονομάστηκε στα λατινικά σε “pisum” .Αργότερα καθιερώθηκε στην ιταλική…